Libahundi JÄLG

Juhend

Libahundi sügisetapp
8 tunnine rogain

16.oktoober 2020 Georgia, Bakuriani

Korraldaja

MTÜ Aktiivikeskus koostöös Georgia Orienteerumisföderatsiooniga

Võistluse eesmärk

on kontrollaja jooksul maksimaalse punktisumma kogumine maastikul paiknevate kontrollpunktide (KP) läbimisest. KP-de väärtus on nende keerukusest-kaugusest sõltuvalt erinev vahemikus 2-9 punkti ja vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale. Läbitavate KP-de arv, valik ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav (valikorienteerumine).

Aeg ja koht, võistluskeskus 

Võistluskeskus on Georgias/Gruusias, Bakuriani linnas. Start kell 10.00 ja finiš 18.00. Kontrollaeg 8 tundi. Kaardid jagatakse 1 tund enne starti.  Rattaklassi seekord ei ole.
Peale finišit toimub võistluskeskuses toitlustus.  Täpsemat infot võistluse, lennuvälja transfeeride, majutuse ja võistlusjärgsete päevade programmi kohta täiendatakse  käesolevas juhendis jooksvalt.  Plaanis on soovijate pakkuda mõnepäevast matka-eksursiooni ja kultuuri programmi peale Libahundi jälje rogaini. NB! Musta mere vee temperatuur on oktoobris ca 20 kraadi.  
 
Paremusjärjestuse määramine 

Paremusjärjestus etapil määratakse kogutud punktisumma järgi, millest on lahutatud trahvipunktid. Võistkonnalt, kes finišeerib peale kontrollaega, lahutatakse iga üleoldud alustatud minuti eest kaks trahvipunkti. Üle 30 minutilise hilinemise korral võistkonna tulemus tühistatakse. Võrdsete punktide korral on paremusjärjestuses eespool raja läbimisele vähem aega kulutanud võistkond.
Autasustatakse iga võistlusklassi 3 paremat võistkonda. Kui võistlusklassis osaleb vähem kui 5 võistkonda, on korraldajatel õigus autasustada ainult võitnud võistkonda.

Kaart
Veekindlale materjalile trükitud 2020 aaasta kevadel valminud rogaini kaart mõõtkavas 1:20 000 või 1:25 000. Kõrgusjoonte vahe 10 m. Kaart antakse igale osalejale. Planeerimiskaarti ei ole.

Võistlustrass ja - maastik
Võistlustrassi orienteeruv pikkus kõikide punktide läbimise korral koos võistlusmaastiku kirjeldusega avaldatakse kodulehel võistluseelsel nädalal. Start asub 1600m kõrgusel maalilises Bakuriani linnas, mis talviti on tuntud Gruusia rahvarohkeima suusakeskusena. Valdav osa võistlusmaastikust  hõlmab Bakuriani linna ümbrust ja suusakeskuse nõlvu ning ümbritsevaid mägesid ja metsasid 1500 kuni 2200m kõrgusel. Kõrgeim punkt maastikul on 2802 m kõrgusel asuv Sakvelosmta mäetipp. Suurem osa maastikust on  hästi joostav, mägede kõrgemates osades on üsna palju minimaalse taimestikuga lagedat ala. Metsade läbitavus on valdavalt hea.   

Võistkonna suurus 
on 2-5 liiget.  

Võistkondlikku arvestust
peetakse  12 võistlusklassis alljärgnevalt:  

JJ15 – 2005 a või hiljem sündinud noored soopiiranguteta
JJ19 – 2001 a või hiljem sündinud noored soopiiranguteta
HH – üldarvestus, kõik osalevad võistkonnad
DD – naisvõistkonnad
HD – segavõistkonnad, vähemalt üks naisliige
HH45- veteranide meeste võistkonnad, kõik liikmed 1975 või varem sündinud
DD45- veteranide naiste võistkonnad, kõik liikmed 1975 või varem sündinud
HD45- veteranide segavõistkonnad, kõik liikmed 1975 või varem sündinud, vähemalt üks naisliige
HH55- veteranide meeste võistkonnad, kõik liikmed 1965 või varem sündinud
DD55- veteranide naiste võistkonnad, kõik liikmed 1965 või varem sündinud
HD55- veteranide segavõistkonnad, kõik liikmed 1965 või varem sündinud, vähemalt üks naisliige
PERE - vähemalt kaks võistkonna liiget peavad olema ühe pere liikmed, kahest erinevast põlvkonnast ja üks pere liige peab olema sündinud 2006 või hiljem

Iga võistkond osaleb üldarvestuses (võistlusklass HH) ja kõigis võistlusklassides, mille tingimustele ta vastab.

2020 aasta kahe etapi kokkuvõttes suurima osavõtjate arvuga osalenud ettevõte/organisatsioon saab eriauhinna. Registreerimisel palume seega märkida ettevõtte/organisatsiooni nimi (ainult antud ettevõttes reaalselt tegutsevad /õppivad/ organisatsiooni kuuluvad inimesed).

Soovitav  varustus:

 •    ilmastikukindel riietus ja kindad (libisemiskindlad, sobilikud ronimiseks)  
 •     jook ja soovi korral energianäks
 •     haava sidumisvahendid, plaastrid, valuvaigisti
 •     kompass
 •     termotekk
 •     lamp
 •     veekindlalt pakitud mobiiltelefon, mida tohib kasutada ainult hädavajadusel abi kutsumiseks või kontrollpunkti rikkumisest teatamiseks. GPS seadmete kasutamine pole lubatud.

Tegevus maastikul
Võistkonna esmane ülesanne on leida ja liikuda kaardile märgitud kontrollpunktidesse. Võistkondadel tuleb läbida kindlaksmääratud kontrollpunktid endakoostatud liikumisskeemi alusel. Võistkond peab liikuma koos, liikmete vaheline kaugus ei tohi olla rohkem kui 50 meetrit. Võistlusel kasutatakse elektroonilist SI-pulkadel põhinevat märkesüsteemi. Kõik võistkonna liikmed peavad kandma käe ümber kogu võistluse aja korraldajate poolt antud mitte-eemaldatava randmepaelaga SI-pulka. KP läbimise fikseerimiseks tuleb igal võistkonna liikmel kontrollpunktis teha SI märge 1 minuti jooksul.  Võistkonna finišiaega arvestatakse viimase võistkonnaliikme SI-pulga märke aja järgi finišijaamas. Kogu võistluse vältel peavad kõik võistkonna liikmed kandma nähtaval kohal  võistkonna numbrit.

Keelualad
Kaardil punase viirutusega märgitud keelualadesse  sisenemine on keelatud! Oliivrohelisega kajastatud asustatud aladel lubatud liikuda üksnes kaardil märgitud teedel

Osavõtutasu ühe osaleja kohta vastavalt võistleja sünniaastale:

2001 või hiljem sündinud1961..2000 sündinud1960 või varem
sündinud
kuni 01.09.202025 €29 € 25 €
  02.09.2020 ... 05.10.2020 25 € 29 € 25 €
  06.10.2020 ... 13.10.2020 45 €45 €45 €
Gruusia kodanikele on osalustasu enne 14.10.2020 registreerides 30 ₾ (lari).

SI-pulga rent 4 € (lisandub osavõtutasule).

Võistleja mitteosalemisel mistahes põhjustel osavõtutasu ei tagastata. Võistkonna liikme(te) ja SI-pulga numbrite vahetamine on tasuta kuni 13.10.2020. Hilisem  muutmine on tasuline: 2 € ühe muutuse kohta.

Võistluse mittetoimumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtutasu ei tagastata (force majore).
Iga osaleja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja võistlusmaastikul ettevõetud tegevuse eest. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest vastutab ainult osaleja ise. Alaealise osaleja korral vastutab lapsevanem või saatja.
Esmaabipakett asub stardis.

Lisainfo
Osavõtutasu 1-le võistlejale sisaldab:

 •   võistlusest osavõtu ja tulemust võistlusprotokollis    
 •   randmepaela SI-pulga kinnitamiseks
 •   kaardi igale osalejale
 •   toitlustuse
 •   joogi
 •   rajateeninduse
 •   rinnanumbri
Registreerimisega samaaegselt palume tasuda osavõtutasu ja (kui on tellitud) SI pulga rent.
13.10.2020-ks osalustasu mittetasunud võistkond startida ei saa.
Arvega tasuda soovijatel palume sisestada koheselt arve saaja andmed registreerimise vormil.
Registreerimine kodulehel : http://www.libahunt.eu
Võistkond kasutab märkimiseks  SI (SportIdent) pulki. Iga võistleja kohta on vajalik üks SI pulk. Võistkonna registreerimisel märkida kõikide liikmete SI-pulkade numbrid, viimaste puudumisel SI pulga rendisoov.
SI jaamad toetavad muuhulgas SI-9, SI-10, SI-11 ja SI Air pulki.

On võimalik rentida 128 või 192 mälupesaga SI pulki (versioon 6, 10 või 11) hinnaga
4 €,  renditud SI-pulga kaotsiminekul või purunemisel tuleb tasuda 70 €.

Millist SI-pulka vaja läheb?
SI-pulki on mitut tüüpi: 30- 50- 128- ja 192 mälupesaga. Meie eelnevatel etappidel on maastikul olnud kokku kuni 80 SI-jaama. Raja planeeringu täpsustudes avaldame läbitava teekonna pikkuse, millest alates tuleks võistkonnal kindlasti valida suurema mälumahuga SI pulk (täpsem info: http://www.tak-soft.com/sportident/kaart/index.php).
30-e mälupesaga SI-pulk (Si pulga number 1...499999) sobib võistkonnale, kes ei plaani läbida maastikul rohkem kui 10-15 km.  Vähemalt 15 km läbida plaanivad võistkonnad peaksid kaaluma üle 50-e mälupesa omavat SI-pulka.

Võistluse ajal pildistatakse ja filmitakse osalejate sooritusi koos jäädvustatu hilisema avaldamisega. Kui keegi ei soovi enda jäädvustamist, peab ta sellest koheselt informeerima jäädvustajat.

Kõik küsimused, ettepanekud ja teated saata: info@libahunt.eu