Libahundi JÄLG

Mis on Libahundi Jälg?

Libahundi Jälg

... on meeskondlik pikemaajaline valikorienteerimisvõistlus, kus osades kontrollpunkides  on võimalik sooritada individuaalseid ja meeskondlikke lisaülesandeid.
Meeskondlikku valikorienteerumisvõistlust, kus kontrollaja jooksul tuleb koguda võimalikult rohkem kontrollpunkte, nimetatakse rogainiks. Lisaülesanded teevad Libahundi Jälje võistlusest seiklusrogaini.

Millest selline nimi "Libahundi Jälg"?

Legende on mitmeid, aga ...
2004. aastal alustasid Tiiu ja Veikko KutiMuti Noortelaagri noortele seikluselementidega rogaini korraldamisega Laulasmaal. Võistluse nimeks sai pandud Junior X-Dream, mis aga paraku oli liiga sarnane juba tegevust alustanud Extreami sarjale. Peale pikemat kirjavahetust orienteerumisfoorumis pakkus keegi, et "ega nimi meest ei riku, pange nimeks kasvõi "Libahundi Jälg" ". Selline siis oli nime sünnilugu, ei mingeid müstilisi metsakutsuks moondumisi kontrollpunktide jahtimiseks. Alates teisest võistlusest liitus korraldustiimiga Mairolt.

Mis toimub võistlusel?

2-5 liikmelistel võistkondadel tuleb kontrollaja (tavaliselt 6 tundi jalgsietappidel) jooksul läbida võimalikult palju  erineva väärtusega kontrollpunkte . Osades kontrollpunktides on võimalikj sooritada kas individuaalseid või meeskondlikke lisaülesandeid.  Ronimine, takistuste ületamine abivahenditega, veesõidukiga sõit koos orienteerumisülesande lahendamisega või nutikust ja tähelepanu nõudvad harjutused - need on mõned näited tüüpilistest lisaülesannetest. Tihti pakub maastik ise suurepärase lisaülesande, kas siis looduse õpperaja või mõne ajaloolise hoonetekompleksi kujul, mida rajameistrid kasutavad osavalt lisaülesande ülesehitamisel. Võistluse lahutamatuks osaks on saanud stardis sooritatav "soojenduslik lisaülesanne", mille põhieesmärgiks on võistlejate liikumise hajutamine esimestesse kontrollpunktidesse.