Libahundi JÄLG

22. mai 2021 Laulasmaa

Võistluse eesmärk
on kontrollaja jooksul maksimaalse punktisumma kogumine maastikul paiknevate kontrollpunktide (KP) läbimisest. KP-de väärtus on nende keerukusest-kaugusest sõltuvalt erinev vahemikus 2-9 punkti ja vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale. Läbitavate KP-de arv, valik ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav (valikorienteerumine), va juhtudel kui reeglid sätestavad teisiti. Maastikul on mõni mehitamata kontrollpunkt, kus saab sooritada meeskondlikke või individuaalseid lisaülesandeid, mille korrektse sooritamise eest on võimalik saada lisapunkte.

Aeg ja koht, stardikoht 

Võistluskeskus, start ja finiš on KutiMuti Noortelaagris, Laulasmaal, Lääne-Harju vallas.
 Üritus toimub hajutatud stardiga.
 Startida saab iga tiim  ajavahemikul 12:00 kuni 20:00. Eelstart on avatud 11:00 kuni 19:00. Registreerimisel tuleb igal võistkonnal valida orienteeruv eelstardi aeg. Eelstardi SI jaama märkimisel antakse kõikidele võistkonna liikmetele võistluskaardid. Peale seda on maksimaalselt 1 tund aega rada planeerida ning startida. Rogaini kontrollaeg on 6 tundi (rattarajal kontrollaeg 5 tundi).  
NB! Suurepärane võimalus koguda kuni 20% lisapunkte pimedal ajal (22.00-02.00) kontrollpunktide läbimisel (täpsem info stardieelsel nädalal). Rattaklass on seekord ka olemas.
Võistluskeskuses on avatud võtmete- ning pakihoid, kuid toitlustamist ei toimu
. Pakutakse  juua, aga soovijatel peab olema kaasas oma jooginõu. Täpsem info teatatakse stardieelsel nädalal. Võistlusmaastiku kaardid on  saadaval igale registreerinud osalejale peale eelstardi läbimist.
 
Stardikorraldus
1) Eelstardis tuleb vähemalt ühel võistkonna liikmel teha märge eelstardi SI-jaamas. Seejärel antakse osalejatele võistluskaardid. Eelstardist alates 1 tunni jooksul peab tiim startima. Selle ajani on võimalik rada planeerida.
2) Rogainile startimiseks tuleb kõikidel võistkonna liikmetel teha märge stardi SI-jaamas.  Kui võistkonna mõni liige märgib stardi SI-jaamas hiljem kui 1 tund peale eelstardi märke tegemist, loetakse võistkond startinuks 1 tund peale eelstardi jaamas märkimist.
3) Peale starti suundub tiim enda poolt valitud rajale, kus 6 tunni (rattarajal 5 tunni) jooksul tuleb võimalikult palju KP läbida.
4) Rogaini lõpetamisel tuleb läbida finiš ehk märkida finiši SI-jaam kõigi võistkonna liikmete poolt.

Paremusjärjestuse määramine  

Paremusjärjestus etapil määratakse kontrollaja jooksul kogutud punktisumma järgi, millest on lahutatud trahvipunktid. Peale kontrollaega finišeerimisel   lahutatakse iga üleoldud alustatud minuti eest kaks trahvipunkti. Võrdsete punktide korral on paremusjärjestuses eespool raja läbimisele vähem aega kulutanud võistkond. Finišiprotokoll koos jooksvate tulemustega avaldatakse ja täiendatakse jooksvalt Libahundi kodulehel.
Autasustamine toimub virtuaalselt. Autasustatakse iga vanuseklassi 3 paremat tiimi medalitega. Kui mõnes klassis osaleb vähem kui 5 tiimi, on korraldajatel õigus autasustada ainult võitnud tiimi. Auhindade kättesaamine toimub kokkuleppel.

Kaart

Veekindlale materjalile trükitud rogaini kaart. Kaardi saab iga registreeritud osaleja peale eelstardi läbimist. Planeerimiskaarti ei ole.

Rada ja maastik

Raja orienteeruv pikkus kõikide punktide läbimise korral koos maastiku kirjeldusega avaldatakse kodulehel.

Tiimide suurus 
on 2 -5 liiget.

Tulemuste arvestust
peetakse kevadetapil 15-s erinevas klassis alljärgnevalt:  

JJ15 – 2006 a või hiljem sündinud noored soopiiranguteta
JJ19 – 2002 a või hiljem sündinud noored soopiiranguteta
HH – meeste võistkond
DD – naiste võistkond
HD – sega võistkond, vähemalt üks naisliige
HH45- veteranide meeste tiimid, kõik liikmed 1976 või varem sündinud
DD45- veteranide naiste tiimid, kõik liikmed 1976 või varem sündinud
HD45- veteranide segatiimid, kõik liikmed 1976 või varem sündinud, üks naisliige
HH55- veteranide meeste tiimid, kõik liikmed 1966 või varem sündinud
DD55- veteranide naiste tiimid, kõik liikmed 1966 või varem sündinud
HD55- veteranide segatiimid, kõik liikmed 1966 või varem sündinud, üks naisliige
PERE - vähemalt kaks tiimi liiget peavad olema ühe pere liikmed, kahest erinevast põlvkonnast ja üks pere liige peab olema sündinud 2007 või hiljem

ROHH - lubatud läbida rada rattaga, vanuse- ja soopiiranguteta
ROHD - lubatud läbida rada rattaga, segatiimid
RODD - lubatud läbida rada rattaga, naistiimid

Soovitav  varustus:
 •    ilmastikukindel riietus  
 •    haaknõelad numbri kinnitamiseks
 •    jook ja soovi korral energianäks
 •    isiklik jooginõu joogipunktis joomiseks
 •    haava sidumisvahendid, plaastrid, valuvaigisti
 •    kompass
 •    termotekk
 •    lamp
    GPS seadmete kasutamine pole lubatud.

Tegevus maastikul

Meeskonna esmane ülesanne on leida ja liikuda kaardile märgitud kontrollpunktidesse. Meeskondadel tuleb läbida kindlaksmääratud kontrollpunktid endakoostatud liikumisskeemi alusel. Rogainil kasutatakse elektroonilist SI-jaamadel põhinevat märkesüsteemi. Soovitav on kasutada vähemalt 50-e mälupesaga SI-pulka. Tiim peab liikuma kogu aeg koos 50 meetri raadiuses. Kohtunikke ülesande punktides ei ole, seal tuleb järgida punktis olevaid kirjalikke juhiseid.

Keelualad

Kaardil punase viirutusega märgitud keelualadesse  sisenemine on keelatud! Oliivrohelisega kajastatud asustatud aladel lubatud liikuda üksnes ja ainult kaardil märgitud teedel.

Osavõtutasu ühe osaleja kohta vastavalt osaleja sünniaastale:

2014 või hiljem sündinud2002..2013 sündinud1962..2001 sündinud1961 või varem
sündinud
kuni 17.05.2021

 5 €

 12 €

18 €

 12 €

18.05-20.05.202130 €30 €30 €30 €
SI-pulga rent 2€. Rendime SI-10 või SI-Airi (maksimum 128 märget)

Võistkonna mitteosalemisel mistahes põhjustel osavõtutasu ei tagastata.
Rogaini mittetoimumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtutasu ei tagastata (force majore).
Iga osaleja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja maastikul ettevõetud tegevuse eest. Kui tunned ennast haiglaselt, oled nohune või köhid-siis osalema tulla ei tohi! Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest vastutab ainult osaleja ise. Alaealise osaleja korral vastutab lapsevanem või saatja.

Lisainfo
Osavõtutasu 1-le osalejale sisaldab:

 • rogainist osavõtu
 • kaardid igale registreeritud osalejale
 • paremusjärjestus
 • kolmele parimale punktikogujale igas klassis auhinnad
 • jook peale finišit

Osalustasu mittetasunud tiim startida ei saa.
Arvega tasuda soovijatel palume sisestada koheselt arve saaja andmed registreerimise vormil. Registreerimine kodulehel  

Rogaini ajal pildistatakse ja filmitakse osalejate sooritusi koos jäädvustatu hilisema avaldamisega. Kui keegi ei soovi enda jäädvustamist, peab ta sellest koheselt informeerima jäädvustajat.

Kõik küsimused, ettepanekud ja teated saata: info@libahunt.eu