Libahundi JÄLG

Libahundi sügisetapp
8 tunnise rogaini juhend

23.oktoober 2022 Armeenia, Tsaghkadzori

Korraldaja

MTÜ Aktiivikeskus

Võistluse eesmärk

on kontrollaja jooksul maksimaalse punktisumma kogumine maastikul paiknevate kontrollpunktide (KP) läbimisest. KP-de väärtus on nende keerukusest-kaugusest sõltuvalt erinev vahemikus 2-9 punkti ja vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale. Läbitavate KP-de arv, valik ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav (valikorienteerumine).

Aeg ja koht, võistluskeskus 

Võistluskeskus on Armeeias, Tsaghkadzori  suusakuurortis. Start kell 10.00 ja finiš 18.00. Kontrollaeg 8 tundi. Kaardid jagatakse 1 tund enne starti. Rattaklassi seekord ei ole.
Peale finišit toimub võistluskeskuses toitlustus. Täpsemat infot võistluse, lennuvälja transfeeride, majutuse ja võistlusjärgsete päevade programmi kohta täiendatakse käesolevas juhendis jooksvalt.   
 
Paremusjärjestuse määramine 

Paremusjärjestus etapil määratakse kogutud punktisumma järgi, millest on lahutatud trahvipunktid. Võistkonnalt, kes finišeerib peale kontrollaega, lahutatakse iga üleoldud alustatud minuti eest kaks trahvipunkti. Üle 30 minutilise hilinemise korral võistkonna tulemus tühistatakse. Võrdsete punktide korral on paremusjärjestuses eespool raja läbimisele vähem aega kulutanud võistkond.
Autasustatakse iga võistlusklassi 3 paremat võistkonda. Kui võistlusklassis osaleb vähem kui 5 võistkonda, on korraldajatel õigus autasustada ainult võitnud võistkonda.

Kaart
Veekindlale materjalile trükitud 2022 aaasta suvel valminud rogaini kaart mõõtkavas 1:20 000. Kõrgusjoonte vahe 20 m. Kaart antakse igale osalejale. Planeerimiskaarti ei ole.

Võistlustrass ja - maastik
Võistlustrassi orienteeruv pikkus kõikide punktide läbimise korral koos võistlusmaastiku kirjeldusega avaldatakse kodulehel võistluseelsel nädalal. Start asub 1800m kõrgusel  Tsaghkadzori linnas, mis talviti on tuntud  suusakeskusena. Valdav osa võistlusmaastikust hõlmab  linna ümbrust ja suusakeskuse nõlvu ning ümbritsevaid mägesid ja metsasid 1700 kuni 2500m kõrgusel. Kõrgeim punkt kaardil on 2821 m. Suurem osa maastikust on hästi joostav, mägede kõrgemates osades on üsna palju minimaalse taimestikuga lagedat ala. Metsade läbitavus on valdavalt hea.  

Võistkonna suurus 
on 2-5 liiget.  

Võistkondlikku arvestust
peetakse 12 võistlusklassis alljärgnevalt:  

JJ15 – 2007 a või hiljem sündinud noored soopiiranguteta
JJ19 – 2003 a või hiljem sündinud noored soopiiranguteta
HH – üldarvestus, kõik osalevad võistkonnad
DD – naisvõistkonnad
HD – segavõistkonnad, vähemalt üks naisliige
HH45- veteranide meeste võistkonnad, kõik liikmed 1977 või varem sündinud
DD45- veteranide naiste võistkonnad, kõik liikmed 1977 või varem sündinud
HD45- veteranide segavõistkonnad, kõik liikmed 1977 või varem sündinud, vähemalt üks naisliige
HH55- veteranide meeste võistkonnad, kõik liikmed 1967 või varem sündinud
DD55- veteranide naiste võistkonnad, kõik liikmed 1967 või varem sündinud
HD55- veteranide segavõistkonnad, kõik liikmed 1967 või varem sündinud, vähemalt üks naisliige
PERE - vähemalt kaks võistkonna liiget peavad olema ühe pere liikmed, kahest erinevast põlvkonnast ja üks pere liige peab olema sündinud 2007 või hiljem

Iga võistkond osaleb ainult ühes registreerimisel valitud võistlusklassis eeldusel, et võistkond võistlusklassi tingimustele vastab.

2022 aasta kahe etapi kokkuvõttes suurima osavõtjate arvuga osalenud ettevõte/organisatsioon saab eriauhinna. Registreerimisel palume seega märkida ettevõtte/organisatsiooni nimi (ainult antud ettevõttes reaalselt tegutsevad /õppivad/ organisatsiooni kuuluvad inimesed).

Soovitav  varustus:

 •    ilmastikukindel riietus ja kindad (libisemiskindlad, sobilikud ronimiseks)  
 •     jook ja soovi korral energianäks
 •     haava sidumisvahendid, plaastrid, valuvaigisti
 •     kompass
 •     termotekk
 •     lamp
 •     veekindlalt pakitud mobiiltelefon, mida tohib kasutada ainult hädavajadusel abi kutsumiseks või kontrollpunkti rikkumisest teatamiseks. GPS seadmete kasutamine pole lubatud.

Tegevus maastikul
Võistkonna esmane ülesanne on leida ja liikuda kaardile märgitud kontrollpunktidesse. Võistkondadel tuleb läbida kindlaksmääratud kontrollpunktid endakoostatud liikumisskeemi alusel. Võistkond peab liikuma koos, liikmete vaheline kaugus ei tohi olla rohkem kui 50 meetrit. Võistlusel kasutatakse elektroonilist SI-pulkadel põhinevat märkesüsteemi. Kõik võistkonna liikmed peavad kandma käe ümber kogu võistluse aja korraldajate poolt antud mitte-eemaldatava randmepaelaga SI-pulka. KP läbimise fikseerimiseks tuleb igal võistkonna liikmel kontrollpunktis teha SI märge 1 minuti jooksul. Võistkonna finišiaega arvestatakse viimase võistkonnaliikme SI-pulga märke aja järgi finišijaamas. Kogu võistluse vältel peavad kõik võistkonna liikmed kandma nähtaval kohal  võistkonna numbrit.

Keelualad
Kaardil punase viirutusega märgitud keelualadesse  sisenemine on keelatud! Oliivrohelisega kajastatud asustatud aladel lubatud liikuda üksnes kaardil märgitud teedel.

Osavõtutasu ühe osaleja kohta vastavalt võistleja sünniaastale:

2003 või hiljem sündinud1963..2002 sündinud1962 või varem
sündinud
kuni 16.10.202225 €35 € 25 €
  17.10.2022 ... 22.10.2022 45 €45 €45 €

SI-pulga rent 4 € (lisandub osavõtutasule).

Võistleja mitteosalemisel mistahes põhjustel osavõtutasu ei tagastata. Võistkonna liikme(te) ja SI-pulga numbrite vahetamine on tasuta kuni 22.10.2022. Hilisem muutmine on tasuline: 2 € ühe muutuse kohta.

Võistluse mittetoimumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtutasu ei tagastata (force majore).
Iga osaleja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja võistlusmaastikul ettevõetud tegevuse eest. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest vastutab ainult osaleja ise. Alaealise osaleja korral vastutab lapsevanem või saatja.

Lisainfo

Osavõtutasu 1-le võistlejale sisaldab:

 •   võistlusest osavõtu ja tulemust võistlusprotokollis   
 •   randmepaela SI-pulga kinnitamiseks
 •   kaardi igale osalejale
 •   toitlustuse
 •   joogi
 •   rajateeninduse
 •   rinnanumbri
Registreerimisega samaaegselt palume tasuda osavõtutasu ja (kui on tellitud) SI pulga rent.
22.10.2022-ks osalustasu mittetasunud võistkond startida ei saa.
Arvega tasuda soovijatel palume sisestada koheselt arve saaja andmed registreerimise vormil.
Registreerimine kodulehel : http://www.libahunt.eu
Võistkond kasutab märkimiseks  SI (SportIdent) pulki. Iga võistleja kohta on vajalik üks SI pulk. Võistkonna registreerimisel märkida kõikide liikmete SI-pulkade numbrid, viimaste puudumisel SI pulga rendisoov.
SI jaamad toetavad muuhulgas SI-9, SI-10, SI-11 ja SI Air pulki.

On võimalik rentida 128 või 192 mälupesaga SI pulki (versioon 6, 10 või 11) hinnaga 4 €,  renditud SI-pulga kaotsiminekul või purunemisel tuleb tasuda 70 €.

Millist SI-pulka vaja läheb?
SI-pulki on mitut tüüpi: 30- 50- 128- ja 192 mälupesaga. Maastikule paneme orienteeruvalt 50-60 SI-jaama.   Vähemalt 15 km läbida plaanivad võistkonnad peaksid kaaluma üle 30-e mälupesa omavat SI-pulka.

Võistluse ajal pildistatakse ja filmitakse osalejate sooritusi koos jäädvustatu hilisema avaldamisega. Kui keegi ei soovi enda jäädvustamist, peab ta sellest koheselt informeerima jäädvustajat.

Kõik küsimused, ettepanekud ja teated saata: info@libahunt.eu