LIBAHUNDI JÄLG
WEREWOLF FOOTPRINT

Целта на състезанието

е да се натрупа максимален брой точки, като се преминават през контролните точки (КТ), разположени на терена, в рамките на определено време. Стойността на КТ-тата варира в диапазона от 2 до 9 точки, в зависимост от тяхната сложност и разстояние, и отговаря на десетичното място на номерата им. Броят, изборът и редът на преминаване на КТ-тата са свободно определени от всяки отбор (ориентиране с избор на КТ).

Време и място, център на състезанието

Състезателният център се намира в Банско, България, в хотел Casa Karina. Стартът е в 10:00 часа, а финишът - в 18:00 часа. Контролно време - 8 часа. Картите се раздават един час преди старта. Този път няма клас за колела. След финиша в състезателния център ще има хранене.

Определение на реда на предимство

Подредбата на етапа се определя според натрупаната обща сума от точки, от които се изваждат наказателните точки. Отборът, който финишира след контролното време, ще бъде приспаднати по две наказателни точки за всеки минута, надвишаваща контролното време. При закъснение от повече от 30 минути, резултатът на отбора се анулира. При равен брой точки, предимство има отборът, който е по-бързо преминал през маршрута. Наградяват се първите 3 отбора във всяка състезателна класа. Ако в класа участват по-малко от 5 отбора, организаторите имат право да наградят само победителския отбор.

Kарта

Картата на рогейна, изработена през лятото на 2023 г., е отпечатана на водоустойчив материал в мащаб 1:20 000. Разстоянието между изолиниите е 25 метра. Всеки участник получава карта. Няма налична планираща карта.

Състезателна писта и терен

Приблизителната дължина на състезателния маршрут, ако се преминат всички точки, заедно с описание на състезателната местност, ще бъде публикувана на уебсайта през седмицата преди състезанието. Стартът се намира на около 900 метра надморска височина в град Банско, който през зимата е известен като ски курорт. Голяма част от състезателната местност включва околните населени места, склоновете на ски курорта и околностите на планините и горите на височина между 900 и 1700 метра. Проходимостта на горите е предимно добра.

Размерът на отбора

е от 2 до 5 членове.

Отборното класиране

се провежда в 11 състезателни класа по следния начин:

JJ19 - младежи, родени през 2004 г. или по-късно, без ограничения за пола
HH - общо класиране, всички участващи отбори
DD - женски отбори
HD - смесени отбори, с поне една жена в отбора
HH45 - ветерани мъже, всички членове на отбора са родени през 1978 г. или по-рано
DD45 - ветерани жени, всички членове на отбора са родени през 1978 г. или по-рано
HD45 - ветерани смесени отбори, всички членове на отбора са родени през 1978 г. или по-рано, с поне една жена в отбора
HH55 - ветерани мъже, всички членове на отбора са родени през 1968 г. или по-рано
DD55 - ветерани жени, всички членове на отбора са родени през 1968 г. или по-рано
HD55 - ветерани смесени отбори, всички членове на отбора са родени през 1968 г. или по-рано, с поне една жена в отбора
PERE (FAMILY) - поне двама членове на отбора трябва да са членове на едно семейство, от две различни поколения, и поне един член на семейството трябва да е роден през 2008 г. или по-късно

Всеки отбор участва само в един избран клас при регистрацията, при условие че отборът отговаря на изискванията за съответния клас.

Препоръчително е да имате следното оборудване:

·       Водоустойчиви облекла и ръкавици (с антиплъзгащо покритие, подходящи за катерене)
·       Напитки и при желание - енергийни закуски
·       Превръзки за раните, пластири, аналгетици
·       Компас
·       Топлинна одея
·       Лампа
·       Водонепропускливо опакован мобилен телефон, който може да се използва само в случай на спешна нужда или за съобщаване за нарушение на контролна точка. Използването на GPS устройства не е разрешено.

Дейности на терена

Първостепенната задача на отбора е да намери и да се движи към посочените в картата контролни точки. Отборите трябва да минават през определени контролни точки в съответствие със съставения от тях план за движение. Отборът трябва да се движи заедно, разстоянието между членовете на отбора не трябва да бъде повече от 50 метра. В състезанието се използва електронна система за отчитане, базирана на SI-пръчките. Всички членове на отбора трябва да носят SI-пръчката, предоставена от организаторите, като нея открояваща се гривна около китката през цялото време на състезанието. За отчитане на преминаването през контролна точка всеки член на отбора трябва да направи маркировка с SI-пръчката в рамките на 1 минута. Времето на финиша на отбора се отчита според маркировката с SI-пръчката на последния член на отбора в зоната на финиша. През цялото състезание всички членове на отбора трябва да носят видимо номера на отбора.

забранените зони

Влизането в забранените зони, отбелязани с червени черти на картата, е забранено! Движението в населените зони, отразени с оливно-зелено, е разрешено само по указаните на картата пътища.

Основна такса за участие за един участник в зависимост от годината на раждане на състезателя:

 

Родени 2004 или по-късно

родени между 1963 и 2003 година

родени през 1962 г. или по-рано

До 15.10.2023

25€

35€

25€

16.10.2023 ... 21.10.2023

45€

45€

45€

 

Наем на SportIdent - 4 евро (добавя се към таксата за участие).

При непосещение на състезанието от страна на участника поради какъвто и да било повод, таксата за участие не се възстановява. Замяната на номерата на участника (участниците) и SportIdent е безплатна до 20.10.2023 г. След тази дата се заплаща такса от 2 евро за всяка промяна.

При непровеждане на състезанието по независещи от организаторите причини таксата за участие не се възстановява (форс мажор). Всяки участник носи отговорност за собственото си здравословно състояние и за дейностите, извършени на състезателната площадка. Възможният риск от нещастни случаи и техните последици носят само участниците. При участие на непълнолетен участник, отговорност носи родителят или придружителят.

Допълнителна информация

Вноската за участие за един състезател включва:

·       участие в състезанието и включване на резултата в протокола
·       каишка за захващане на SportIdent на китката
·       карта за всеки участник
·       храна
·       напитки
·       обслужване на пистата

Моля, заплатете таксата за участие и, ако сте наели SportIdent (ако сте го поръчали), едновременно с регистрацията.

Отбор, който не е заплатил таксата за участие до 20.10.2023, няма да може да стартира.

Ако желаете да заплатите по банков път, моля, въведете данните за получателя на фактурата във формуляра за регистрация.

Регистрация на уебсайта: http://www.libahunt.eu

Отборът използва SI (SportIdent) пулсове за маркиране. За всеки състезател се изисква един SI пулс. При регистрацията на отбора, моля, посочете номерата на всички SI пулсове на членовете, а при липса на такива - желание за наемане на SI пулс.

SI станциите поддържат, сред другите, SI-9, SI-10, SI-11 и SI Air пулсове.

Може да наемете SportIdent с 128 или 192 слота за памет (версия 6, 10 или 11) на цена от 4 €. При загуба или повреда на наетия SI пулс, трябва да се заплати 70 €.

 

Кой вид SI пулс е необходим?

Има няколко вида SI пулсове: с 30, 50, 128 и 192 слота за памет. Приблизително ще поставим 50-60 SI станции по маршрута. Отборите, които планират да изминат поне 15 км, трябва да разгледат възможността за наемане на SI пулс с над 30 слота за памет.


По време на състезанието ще се правят снимки и видеозаписи на участниците, които ще бъдат публикувани по-късно. Ако някой не желае да бъде заснет, трябва да го информира незабавно.

 За всички въпроси, предложения и съобщения, моля, изпратете имейл на: info@libahunt.eu.