Libahundi JÄLG

22-24.mai 2020 Haabersti 100

Püsiraja formaadis rogainist eritingimustes:
Ürituse eesmärk - kontrollaja jooksul maksimaalse punktisumma kogumine maastikul paiknevate kontrollpunktide (KP) läbimisest. KP-de väärtus on nende keerukusest-kaugusest sõltuvalt erinev vahemikus 2-9 punkti ja vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale. Läbitavate KP-de arv, valik ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav (valikorienteerumine), va juhtudel kui reeglid sätestavad teisiti. Maastikul on mõni mehitamata kontrollpunkt, kus saab sooritada meeskondlikke või individuaalseid lisaülesandeid, mille korrektse sooritamise eest on võimalik saada lisapunkte. Maastikul on kokku 101 kontrollpunkti!

Aeg ja koht, stardikoht 

Start ja finiš on Tallinnas, Haabersti linnaosas TerasBeachi hoovis asuval parkimisplatsil. Osalejate võimaliku kokkupuutumise vältimiseks toimub sissesõit Lõuka tänavalt ja väljumine Rannamõisa teelt.

Et vältida rohkearvulist kogunemist ja sellest tekkida võivat nakkusohtu toimub üritus hajutatud stardiga püsiraja vormis nutitelefonidega. 
 Eelstarti saab iga tiim läbida vastavalt registreerimisel valitud ajavahemikule:
22.05 kell 21:00 - 24:00
23.05 kell  9:00 - 14:00 ja 19:00-24:00
24.05 kell  9:00 - 12:00
Eelstarti tulles palume kõigil kanda näomaske!
Rogaini kontrollaeg on 6 tundi (rattarajal kontrollaeg 5 tundi). Rogain toimub libiseva stardiajaga. Registreerimisel valib iga tiim omale sobiva eelstardi aja ühe tunnise täpsusega. Üle 20 tiimi ühe tunni jooksul eelstarti tulla ei saa. 
NB! Suurepärane võimalus koguda 20% lisapunkte öisel (0.00-4.00) raja läbimisel (täpsem info stardieelsel nädalal). Rattaklass on seekord ka olemas.
Stardialal pakihoidu ega toitlustamist ei ole
. Täpsem info teatatakse 48h tundi enne püsiraja avamist. Maastiku kaardid on saadaval igale registreerinud osalejale peale eelstardi läbimist.
 
Stardikorraldus
1) Eelstardis tuleb osalejatel teha märge eelstarti tähistava QR koodiga, mille alusel seotakse meeskonna MOBO kasutaja ja mobiilne seade Libahundi rogainiga. Selle järel saavad tiimid võtta kaardid. Eelstardist alates 1 tunni jooksul peab tiim startima. Selle ajani on võimalik rada planeerida. Lisaks on enne starti võimalik testida MOBO rakendust ning QR koodide märkimist. Palume vältida kokkupuuteid teiste tiimidega, hoida distantsi vähemalt 2 meetrit!
2) Rogainile startimiseks tuleb telefoni kasutades lugeda stardi tähiselt QR kood ehk märkida stardi KP.  
3) Peale starti suundub tiim enda poolt valitud rajale, kus 6 tunni (rattarajal 5 tunni jooksul) jooksul tuleb võimalikult palju KP läbida. KP läbimise kinnitamiseks tuleb MOBO äpi abil märkida igasse kontrollpunkti riputatud QR kood. Meeskonna kohta on üks märkeseade ja üks MOBO kasutaja. Stardis ning finišis peab tiim koos olema! QR koodide suurus on 4-5 cm, puna-valgete lamineeritud tähiste suurus reeglina 25x25 cm.
4) Rogaini lõpetamisel tuleb läbida finiš ehk märkida finiši tähiselt vastav QR kood.

MOBO äpp
Ehkki tava MOBO rakenduse kasutamisel asendab mobiiltelefon nii kompassi, kaarti kui ka märkeseadet, siis Libahundi kevadetapil eriolukorras on MOBO rakendus kasutusel ainult märkeseadmena. Kaarti rakendusest näha pole võimalik. Järgnevad mõningad soovitused MOBO äpiga paremaks hakkama saamiseks:
 • soovitame "MOBO 2" nimeline Tak-Softi poolt arendatud äpp enne võistlust alla laadida, vanemate (üle 4 aasta vanustele) Android telefonidele võib paremini sobida äpp "MOBO"
 • proovida mõnel rajal (MOBO radu on terve Eesti täis) QR koodide lugemist ja kahe erineva äpi sobivust telefoniga
 • ehkki mobiiltelefoni on kasutusel ainult KP märkimiseks, on siiski soovitav kaasa võtta varuaku või akupank
 • puutetundlik ekraan võib töötada halvasti niiskuse korral, mistõttu soovitame kaasa võtta kuiv rätik puutetundliku ekraani kuivatamiseks vihma korral või higise käe kuivatamiseks
 • hoida telefon võistluse ajal kotis või taskus vältides niiskust ja otsest vett või
 • proovida telefoni kasutamist veekindlas kilekotis
Kõik KP-d alates eelstardist tuleb märkida sama kasutaja poolt ning sama nutiseadmega, teise seadme või kasutaja nime alt kontrollpunktide märkimise korral ei lähe vastavad KP-d Libahundi arvestusse.

Paremusjärjestuse määramine  

Paremusjärjestus etapil määratakse kontrollaja jooksul kogutud punktisumma järgi, millest on lahutatud trahvipunktid. Peale  kontrollaega finišeerimisel   lahutatakse iga üleoldud alustatud minuti eest kaks trahvipunkti.  Võrdsete punktide korral on paremusjärjestuses eespool raja läbimisele vähem aega kulutanud võistkond. Finišiprotokoll koos jooksvate tulemustega avaldatakse ja täiendatakse jooksvalt Libahundi kodulehel.
Autasustatamine toimub virtuaalselt. Autasustatakse iga vanuseklassi 3 paremat tiimi Libahundi uute 2020 aastal valminud medalitega. Kui  mõnes klassis osaleb vähem kui 5 tiimi, on korraldajatel õigus autasustada ainult võitnud tiimi. Auhindade kättesaamine toimub kokkuleppel.

Kaart

Veekindlale materjalile trükitud rogaini kaart. Kaardi saab iga registreeritud osaleja peale eelstardi läbimist. Planeerimiskaarti ei ole.

Rada ja maastik

Raja orienteeruv pikkus kõikide punktide läbimise korral koos maastiku kirjeldusega avaldatakse kodulehel.

Tiimide suurus 
on 2 liiget (2+2 reegli järgimiseks), erandina pereklassis kuni viieliikmeline võistkond.

Tulemuste arvestust
peetakse kevadetapil 15-s erinevas klassis alljärgnevalt:  

JJ15 – 2005 a või hiljem sündinud noored soopiiranguteta
JJ19 – 2001 a või hiljem sündinud noored soopiiranguteta
HH – üldarvestus, kõik osalevad võistkonnad
DD – naistiimid
HD – segatiimid, üks naisliige
HH45- veteranide meeste tiimid, mõlemad liikmed 1975 või varem sündinud
DD45- veteranide naiste tiimid, mõlemad liikmed 1975 või varem sündinud
HD45- veteranide segatiimid, mõlemad liikmed 1975 või varem sündinud, üks naisliige
HH55- veteranide meeste tiimid, mõlemad liikmed 1965 või varem sündinud
DD55- veteranide naiste tiimid, mõlemad liikmed 1965 või varem sündinud
HD55- veteranide segatiimid, mõlemad liikmed 1965 või varem sündinud, üks naisliige
PERE - vähemalt kaks tiimi liiget peavad olema ühe pere liikmed, kahest erinevast põlvkonnast ja üks pere liige peab olema sündinud 2006 või hiljem

ROHH - lubatud läbida rada rattaga, vanuse- ja soopiiranguteta
ROHD - lubatud läbida rada rattaga, segatiimid
RODD - lubatud läbida rada rattaga, naistiimid

Iga meeskond (va rattarajal osalejad) osaleb üldarvestuses (klass HH) ja kõigis klassides, mille tingimustele ta vastab.
2020 aasta kahe etapi kokkuvõttes suurima osavõtjate arvuga osalenud ettevõte/organisatsioon saab eriauhinna. Registreerimisel palume seega märkida ettevõtte/organisatsiooni nimi (ainult antud ettevõttes reaalselt tegutsevad /õppivad/ organisatsiooni kuuluvad inimesed).

Soovitav  varustus:
 •   ilmastikukindel riietus  
 •    jook ja soovi korral energianäks
 •    haava sidumisvahendid, plaastrid, valuvaigisti
 •    kompass
 •    termotekk
 •    lamp
    GPS seadmete kasutamine pole lubatud.

Kohustuslik varustus:
 •  näomask stardis ja finišialas

Tegevus maastikul
Osalejatel tuleb liikumisel rangelt järgida eriolukorra 2+2 reeglit, vältida kokkupuuteid teiste tiimidega. Meeskonna esmane ülesanne on leida ja liikuda kaardile märgitud kontrollpunktidesse.Meeskondadel tuleb läbida kindlaksmääratud kontrollpunktid endakoostatud liikumisskeemi alusel. Rogainil kasutatakse elektroonilist MOBO-l põhinevat märkesüsteemi. Märkimine kontrollpunktides toimub läbi QR koodide lugemise telefoni MOBO äpi abil. Libahundi rogaini arvestusse lähevad ainult ühe kasutaja ühe seadmega läbitud kontrollpunktid. Tiim peab liikuma kogu aeg koos 50 meetri raadiuses. Korraldajad kontrollivad koosliikumise ja eriolukorra reeglite täitmist. Kohtunikke ülesandepunktides ei ole, seal tuleb järgida punktis olevaid kirjalikke juhiseid.

Keelualad

Kaardil punase viirutusega märgitud keelualadesse  sisenemine on keelatud! Oliivrohelisega kajastatud asustatud aladel lubatud liikuda üksnes kaardil märgitud teedel.

Osavõtutasu ühe osaleja kohta vastavalt osaleja sünniaastale:

2013 või hiljem sündinud2001..2012 sündinud1961..2000 sündinud1960 või varem
sündinud
kuni 18.05.2020

 8 €

 10 €

12 €

 10 €

19.05-21.05.202020 €20 €20 €20 €

Tiimi mitteosalemisel mistahes põhjustel osavõtutasu ei tagastata

Rogaini mittetoimumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtutasu ei tagastata (force majore).
Iga osaleja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja maastikul ettevõetud tegevuse eest.  Kui tunned ennast haiglaselt, oled nohune või köhid-siis osalema tulla ei tohi! Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest vastutab ainult osaleja ise. Alaealise osaleja korral vastutab lapsevanem või saatja. 

Lisainfo
Osavõtutasu 1-le osalejale sisaldab:

 •  rogainist osavõtu
 •  kaardid igale registreeritud osalejale
 •  ühe joogipunkti
 • paremusjärjestus
 • kolmele parimale punktikogujale igas klassis auhinnad

Osalustasu mittetasunud tiim startida ei saa.
Arvega tasuda soovijatel palume sisestada koheselt arve saaja andmed registreerimise vormil. Registreerimine kodulehel  

Rogaini ajal pildistatakse ja filmitakse osalejate sooritusi koos jäädvustatu hilisema avaldamisega. Kui keegi ei soovi enda jäädvustamist, peab ta sellest koheselt informeerima jäädvustajat.

Kõik küsimused, ettepanekud ja teated saata: info@libahunt.eu